Sài Gòn và những cơn mưa bất chợt

Sài Gòn và những cơn mưa bất chợt

SÀI GÒN VÀ NHỮNG CƠN MƯA BẤT CHỢT

Đang đợi đèn xanh dưới bầu trời Sài Gòn nắng chói chang thì mưa đổ xuống ầm ầm...

Đèn xanh chạy vội một đoạn tìm chỗ dừng lại mặc áo mưa thì mưa ngừng rơi. Cái cảm giác vừa trùm kín người bằng cái áo mưa xong mà hết mưa...

Hay nghĩ chắc mưa có một xíu thôi không thèm mặc, mà xong mưa là ướt hết cả người...

Cơn mưa ngang qua làm ướt hết mình đầu, ướt hết phụ kiện trong ngoài trên dưới mà nhiều khi vẫn chưa về nhà thay được...

Tất cả không còn là vấn đề khi trên người là bộ sản phẩm Minh Thành - mặc như không mặc

MINH THÀNH X SỰ THOẢI MÁI TOÀN DIỆN

————————————
Minh Thành - Hướng tới sự thoải mái toàn diện
website: https://minhthanhmt.com.vn/
Cảm giác dễ chịu: "Mặc như không mặc"
Hotline: 0283 601 9609
Email: mayminhthanh.mt@gmail.com